Oferta

  • Kursy ogólne języka angielskiego i włoskiego – wszystkie poziomy nauczania
  • Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE
  • Kursy maturalne
  • Większość kursów odbywa się w trybie: dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)
  • Semestr jesienno-zimowy rozpoczynamy w ostatnim tygodniu września (grupy kontynuujące naukę) lub w pierwszym tygodniu października (grupy rozpoczynające naukę w UK-club)
  • Przerywamy naukę tylko na czas ferii zimowych (dwa tygodnie)
  • Semestr wiosenno-letni kończymy na tydzień przed rozpoczęciem wakacji
  • W trakcie semestru realizowanych jest 70 godzin lekcyjnych
  • Zajęcia odbywają się również raz w tygodniu (90 min) lub w trybie indywidualnym
  • Prowadzimy zajęcia także w soboty